Giới thiệu

                                    TRƯỜNG MẦM NON  YÊN NHUÂN

Trường MN Yên Nhuận nằm ở khu nam của huyện Chợ Đồn  năm theo trục đường 254 thuộc đường Định Hóa – Thái Nguyên . Nhà trường được thành lập từ năm 2000 với đội ngũ giáo viên trẻ tất cả đều tâm huyết với nghề. Đến hôm nay nhà trường đã và đang trưởng thành nhanh chóng với tổng số có 6 nhóm lớp trong đó 2 nhóm trẻ và 4 lớp mẫu giáo và có đến 113 học sinh.

Với đội ngũ cán bộ giáo viên tổng số có 15 cán bộ giáo viên trong đó có 2 CBQL. 9 GV. 4 nhân viên…..